RÊVISION

Mars 3  2018 Rêvision de la section sérielle:

affRevision3W

RÊVEISION
colloquial presentation instigated by the somniferous Ms. Lamby L. in the anterooms of an imagined interpretation of dreams annotated over a period of some twelve years. Collected and collated in XXV volumes, illustrated and commentated as well as considered for various archival applications… of which this is one.
Origins and methodology will be unveiled in this interactive session.
Doors are open from 18:30 hrs, presentation commences at 19:00 hrs Bar at popular prices.
Een colloquiale voorstelling instigeert door de somnisferische Mv. Lamby L. in de voorkamers van een ingebeelde interpretatie der dromen annoteert over een periode van liefst twaalf jaar. Bijeengebracht en geschikt in XXV volumes, geïllustreerd en becommentarieerd, alsook overwogen voor verschillende toepassingen… van welk deze als een mag tellen.
Oorsprongen en methodologie worden in deze interactieve sessie ontsluierd.
Deuren open vanaf 18:30, presentatie om 19 uur. Drank aan populaire prijzen.
Une présentation colloquiale instiguée par la somnifère Mm. Lamby L. Dans les antichambres des interprétations imaginaires de rêves annotés compilés sur une période de vingt ans. Rassemblés et traités en XXV volumes, ils sont illustrés et commentés afin de s’adapter à différentes formes de présentation, dont celle qui sera proposée ici.
Origines et la méthodologie seront dévoilées au course de cette session interactive.
Ouverture des portes a 18:30,  présentation à19 heures. Boissons en vent aux prix populaires…
BUKTAPAKTOP
Rue Simonisstraat 20
1050 Bruxelles / Brüssel / Brussel(s)